Boverket genomför marknadskontroll av träpaneler

Boverket meddelade att man under våren 2017 påbörjar marknadskontroll av träpaneler som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14915-1:2013

Se informationsbrev Marknadskontroll av träpaneler från Boverket 2017-06-09

[återfinns även i Dokumentarkiv/Litteraturlista].